Tevredenheidsenquete


Hoe bent u met het kantoor in contact gekomen?

Via een verwijzing door een advocaat
Via een verwijzing door een relatie
 Via internet
 Via het Juridisch Loket
 Anders, namelijk:


Kantoor


Bij de volgende stellingen aanvinken wat van toepassing is:

Het kantoor is telefonisch goed bereikbaar:
Mee eens
Mee oneens

Uw advocaat reageert tijdig als u daarom heeft gevraagd:
Mee eens
Mee oneens

Indien uw advocaat niet bereikbaar is wordt u naar tevredenheid te woord gestaan:
Mee eens
Mee oneens


De bijstand


Het intakegesprek met uw advocaat was duidelijk en volledig:
 Mee eens
Mee oneens

Tijdens het intakegesprek ben u goed geïnformeerd omtrent de financiële afhandeling:
 Mee eens
Mee oneens

Er is u in het intakegesprek informatie verschaft over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand:
Mee eens
Mee oneens

De opdrachtbevestiging die u heeft ontvangen is duidelijk en correct:
 Mee eens
Mee oneens

Uw advocaat neemt voldoende tijd voor u:
Mee eens
Mee oneens

Uw advocaat houdt u goed op de hoogte van de voortgang van uw zaak:
Mee eens
Mee oneens

Uw advocaat komt gemaakte afspraken na:
 Mee eens
 Mee oneens

Uw advocaat is deskundig in het desbetreffende rechtsgebied:
 Mee eens
 Mee oneens

Uw advocaat spreekt begrijpelijk Nederlands:
 Mee eens
Mee oneens

Uw advocaat reageert snel op ontwikkelingen in uw zaak:
Mee eens
Mee oneens


Schriftelijke correspondentie


De schriftelijke correspondentie verloopt snel:
Mee eens
Mee oneens

De rekeningen die worden verstuurd zijn duidelijk:
Mee eens
Mee oneens

De schriftelijke informatie die wordt verstrekt is goed te begrijpen:
Mee eens
Mee oneens

U bent tevreden over de informatie die u over uw zaak ontvangt:
Mee eens
Mee oneens


Afsluiting


Na afsluiting van de zaak heeft u een afloopbericht ontvangen waarin duidelijk werd vermeld wat er met uw gegevens gebeurt:
Mee eens
Mee oneens


Algemene tevredenheid


Uw belangen worden goed behartigd:
Mee eens
Mee oneens

De kwaliteit van de geboden rechtshulp staat in goede verhouding tot de prijs:
Mee eens
Mee oneens

U beveelt het kantoor aan bij derden:
Mee eens
Mee oneensOnderstaande ruimte kunt u gebruiken voor eventuele toelichting op uw antwoorden en overige opmerkingen en aanvullingen:Uw emailadres :