De advocaat


Jürgen Liauw rondde zijn rechtenstudie af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is in 2010 in de advocatuur begonnen. Jürgen behandelt zaken aangaande strafrecht, jeugdstrafrecht en jeugdrecht van diverse aard en omvang. Jürgen vertaalt het juridisch ingewikkelde met veel plezier naar begrijpelijke taal. Dat betekent duidelijke communicatie, eerlijkheid over de haalbaarheid en procedure van de zaak en een continue check op de bevattelijkheid van de informatie. Zo creëert Jürgen duidelijkheid voor de cliënten.

Jürgen heeft zich vanuit een grote passie voor het strafrecht toegelegd op dit rechtsgebied. Hij behandelt tal van strafzaken, van levensdelicten en zedenzaken tot relatief lichte zaken zoals mishandeling en diefstal. Op basis van jarenlange ervaring kan Jürgen een goede inschatting maken van de zaak en deelt op toegankelijke wijze zijn kennis van zaken met de cliënten.


Jürgen Liauw heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
Algemene praktijk: Strafrecht
Personen – en Familierecht: Jeugdbeschermingsrecht
Strafrecht: Jeugdstrafrecht; TBS
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Het kantoor


Jürgen Liauw werkt nauw samen met Pieterse Frijns gespecialiseerde Strafrechtadvocaten (www.pieterse-frijns.nl) waardoor kwaliteit kan worden geboden van een groter strafrechtkantoor met de toegankelijkheid van een klein kantoor. Het kantoor is gevestigd in Rotterdam in de wijk Kralingen. Jürgen is echter landelijk werkzaam.


Waarneming

In voorkomend geval is vervanging en/of waarneming op de door de Orde van Advocaten voorgeschreven wijze contractueel geregeld met Pieterse Frijns Strafrechtadvocaten.Tarieven


Uurtarief
Er wordt een uurtarief gehanteerd van € 300,00 per uur excl. BTW

Prijsafspraken
Het is mogelijk afspraken te maken over het honorarium:
- Vaste prijsafspraak voor de behandeling van de hele strafzaak
- Resultaatafhankelijke beloning

Rechtsbijstandsverzekering
Hoewel de behandeling van strafzaken vaak is uitgesloten bij rechtsbijstandsverzekeringen adviseert Jürgen u graag hoe hierin te handelen.

Gefinancierde rechtsbijstand (Pro Deo)
Ons kantoor behandelt ook strafzaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Indien u hiervoor in aanmerking komt (Zie www.rvr.org) dan zullen de advocaatkosten voor rekening komen van de overheid en bent u ons slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen éénmalige eigen bijdrage verschuldigd. Als u zich in voorlopige hechtenis bevindt dan kunt u hier zonder meer aanspraak op maken, maar in sommige gevallen kunnen de kosten weer op u verhaald worden als achteraf blijkt dat u boven de inkomensnormen valt. Jürgen adviseert u hier graag over.